En català:

  1. QUÈ SÓN LES COOKIES ?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s’usen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i conté dades anònims que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com l’idioma seleccionat, dades d’accés o personalització de la pàgina.

Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc web. Per exemple, des de quina pàgina ha accedit, o si ha utilitzat un “banner” publicitari per arribar-hi.

2. PER QUÈ UTILITZEM COOKIES ?

ALBA NAVALES DURO utilitza cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzin els nostres llocs web i els hi permetin moure’s lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, ALBA NAVALES DURO utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús del web. Aquestes s’utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs web també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). ALBA NAVALES DURO no controla les cookies utilitzades per aquests webs externs. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres Webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.

Aquest lloc web utilitza “cookies” de la següent manera:

  • Cookie de Google ANALYTICS: Google ANALYTICS és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre les pàgines de la web consultada, a quina hora, quin navegador Web, etc. Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.
  • Cookies d’aplicació “Add-this”:  Add-this és un servei gratuït que li permet compartir pàgines d’aquest lloc web per diferents mitjans (correu electrònic, xarxes socials, etc.). Add-this compila informació estadística de la vostra navegació per proporcionar publicitat adaptada als seus hàbits de navegació en aquest lloc web o en qualsevol altre lloc.

3. QUIN ÚS LI DONEM ALS DIFERENTS TIPUS DE COOKIES?

Segons la seva finalitat:

Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Por exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l’idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques: Les cookies analítiques són les utilitzades pel nostre portal web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una galeta analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l’observació d’hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l’usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini:

Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al terme.

Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències triades sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Aquestes cookies han de complir amb l’RGPD-UE-2016/679, l’LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, i la normativa de l’LSSI-CE.

COOKIES PRÒPIES EN ÚS:

S’han permès les següents cookies en visitar aquesta pàgina, entre d’altres:

  DOMINI  COOKIE  EMPRESA  FUNCIÓ  CADUCITAT
    albaterapiesnaturals.comEmmagatzematge de sessionsPròpiaTècnicaSessió
Emmagatzematge localPròpiaTècnicaSessió
pll_language  Pròpia  Tècnica1 any  

COOKIES EXTERNES EN ÚS:

Algunes de les cookies en ús:

  DOMINI  COOKIE  EMPRESA  FUNCIÓ  CADUCITAT
     
     
     
     

4. PER QUÈ NECESSITEM EL SEU CONSENTIMENT EXCPLÍCIT PER A UTILITZAR-LES?

  • Sentència de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d’1 d’octubre de 2019 i Guia sobre l’ús de les cookies de l’AEPD, juliol de 2020.

La sentència de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del dia 1 d’octubre de 2019, s’ha d’interpretar en el sentit de què el consentiment no es presta de manera vàlida quan l’emmagatzematge d’informació a través de cookies, o l’accés a la informació ja emmagatzemada a l’equip de l’usuari d’un lloc web d’internet, s’autoritza mitjançant una casella marcada per defecte, que l’usuari ha de desmarcar en cas que vulgui rebutjar-ne l’ús. Així, l’autorització s’ha de fonamentar en un consentiment explícit mitjançant un Checkbox d’acceptació explícita, un check de rebuig per part de l’usuari i un altre de més informació de les cookies exposades.

Aquesta interpretació, a més, no pot variar en funció de si la informació emmagatzemada o consultada al terminal de l’usuari d’un lloc web consta o no de dades de caràcter personal.

La Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea també disposa en aquesta sentència que la informació que el proveïdor de serveis ha de facilitar a l’usuari d’un lloc web d’internet ha d’incloure el temps en què les cookies romandran actives i la possibilitat de què tercers puguin accedir a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquest requisit l’estableix la versió modificada per la Directiva 2009/136, que modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58/UE, i per la Guia de l’AEPD, de juliol de 2020.   

En relació a la possibilitat de què l’usuari pugui rebutjar l’ús de les cookies, cal tenir en compte  que si les rebutja o bé esborra les cookies de navegació per la Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que navegui pel nostre web li haurem de sol·licitar de nou la seva autorització per a l’ús de les cookies.

Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troba generalment al menú d’Opcions, a la secció de “Privacitat”. (Si us plau, consulteu l’ajuda del seu navegador per a més informació.)

5. ON PUC OBTENIR MÉS INFORMACIÓ ?

Pots trobar més informació sobre cookies a:

 www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.com

En castellano:

  1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima sobre cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página web ha accedido, o si ha utilizado un “banner” publicitario para llegar.

2. ¿POR QUÉ UTILIZAMOS COOKIES?

ALBA NAVALES DURO utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que utilice nuestros sitios web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones personalizadas, etc. Además, ALBA NAVALES DURO utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso de la web. Estas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento de la página, para optimizarla y personalizarla.

Nuestros sitios también pueden tener enlaces de redes sociales (como Facebook o Twitter). ALBA NAVALES DURO no controla las cookies utilizadas por estas webs externas. Para más información sobre las cookies de las redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies.

Este sitio web utiliza “cookies” de la siguiente manera:

• Cookie de Google ANALYTICS: Google ANALYTICS es un servicio gratuito que ofrece Google Inc. y que recoge información sobre las páginas de la web consultada, a qué hora, qué navegador Web, etc. Posteriormente, esta información se envía a los servidores de Google Inc. en Estados Unidos.

• Cookies de aplicación “Add-this”: Add-this es un servicio gratuito que le permite compartir páginas de este sitio web por diferentes medios (correo electrónico, redes sociales, etc.). Add-his recoge información estadística de su navegación para proporcionar publicidad adaptada a sus hábitos de navegación en este sitio web o en cualquier otro lugar.

3. ¿QUÉ USO LE DAMOS A LOS DIFERENTES TIPOS DE COOKIES?

Según su finalidad:

• Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de un portal web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que ofrece. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc.

• Cookies de personalización: Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las opciones generales de la página web, por ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo de navegador.

• Cookies analíticas: Las cookies analíticas son las utilizadas por nuestro portal web, para elaborar perfiles navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios del mismo con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie analítica se controlarían las áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál es el producto de más aceptación, etc.

• Cookies publicitarias/de publicidad: Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios concretos. Por ejemplo, la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc. Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la publicidad almacenar información del comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para ofrecer publicidad relacionada con los intereses de su perfil.

Según plazo:

• Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página web y se borran al término.

• Cookies persistentes: Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web.

Estas cookies deben cumplir con el RGPD-UE-2016/679, la LOPD-3/2018, de Garantía de los Derechos Digitales, y la normativa de la LSSI-CE.

COOKIES PROPIAS EN USO:

Se han permitido algunas de las siguientes cookies al visitar esta página:

  DOMINIO  COOKIE  EMPRESA  FUNCIÓN  CADUCIDAD
  albaterapiesnaturals.comAlmacenaje de sesionesPropiaTécnicaSesión
Almacenaje localPropiaTécnicaSesión
pll_language  Propia  Técnica1 año  

COOKIES EXTERNAS EN USO:

Algunas de las cookies en uso:

  DOMINIO  COOKIE  EMPRESA  FUNCIÓN  CADUCIDAD
     
     
     
     
     
     

4. ¿POR QUÉ NECESITAMOS SU CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA UTILIZARLAS?

  • Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de octubre de 2019, y Guía sobre el uso de las cookies de la AEPD, julio de 2020.

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del día 1 de octubre de 2019, debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento no se presta de manera válida cuando el almacenamiento de información, o el acceso a la información ya almacenada en el equipo terminal del usuario de un sitio web de internet, a través de cookies se autoriza mediante una casilla marcada por defecto de la que el usuario tiene que retirar la marca en caso que quiera rechazar su uso. En este sentido, la autorización debe basarse en un consentimiento explícito mediante un Check de aceptación explícita, un check de rechazo por parte del usuario, y un check de más información de las cookies expuestas.

Esta interpretación no puede variar en función de si la información almacenada o consultada en el terminal del usuario de un sitio de internet conste o no de datos de carácter personal.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también dispone en esta sentencia que la información que el proveedor de servicios debe facilitar al usuario de un sitio web de internet tiene que incluir el tiempo en que les cookies permanecerán activas y la posibilidad de que terceros puedan acceder a la información que éstas almacenan. Este requisito lo establece la versión modificada por la Directiva 2009/136, que modifica el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/UE, y por la Guía de la AEPD de julio de 2020   

En relación a la posibilidad de que el usuario pueda rechazar el uso de las cookies, hay que tener en cuenta que si rechaza o borra las cookies de navegación por la Web, no podremos mantener sus preferencias, algunas características de les páginas no estarán operativas, no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar por nuestra web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies.

Si aun así, decide modificar la configuración de su acceso a la página web, debe saber que es posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo en cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su navegador:

Estos navegadores están sometidos a cambios o modificaciones, por lo que no podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opciones de su navegador que se encuentra generalmente en el menú de Opciones, en la sección de “Privacidad”. (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más información.)

5. ¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Puedes encontrar más información sobre cookies en:

www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.com