L’Assessoria de Salut segons el Model Clínic del Benestar és un model clínic infermer que pot aplicar-se de forma autònoma per al foment de la salut de les persones en qualsevol situació vital de salut o malaltia.

L’Assessoria de Salut proporciona ajuda professional per a que les persones puguin resoldre els seus problemes de salut, reorientin i reorganitzin la seva vida en qualsevol circumstància i etapa vital de forma saludable, integral, sistèmica, eficaç i sostenible.

En Assessoria de Salut es treballa el foment de la salut, ajudant a que la persona es posicioni en la màxima situació d’equilibri físic, mental, emocional, espiritual i conductual, que li permeti gaudir d’un estil de vida funcional i saludable.

La primera sessió d’Assessoria de Salut comença per una entrevista d’exploració exhaustiva sobre la problemàtica que motiva a la persona a assessorar-se i per un anàlisi de la seva història vital i el seu estat de salut física, mental, emocional i els seus hàbits de vida.

Durant les sessions es treballen les qüestions que generen o mantenen desequilibris a la persona, sempre en positiu, situant a la persona en un estat funcional i amb una conducta assertiva.

El Model Clínic del Benestar és la base teòrica de l’Assessoria de Salut, va ser creat fa més de 20 anys per la infermera Sol Muñoz Moreno, la qual, a més a més de treballar en l’Assessoria de Salut Personal i Laboral, també es dedica a la docència del seu model, el qual inclou la Teràpia de Reorganització Corporal (TRC), una teràpia física integral que es pot aplicar com a complement de l’Assessoria de Salut.

He realitzat la formació dels tres nivells d’Assessoria de Salut al Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC), situat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers a Barcelona (COIB), per la creadora del seu model, la Sol Muñoz Moreno (12/2016 a 7/2018), amb qui també he cursat els tres nivells de la Teràpia de Reorganització Corporal (TRC) al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

assessoria a la taula